Venneforeningen fortsætter

Efter en række ekstraordinære generalforsamlinger siden 3. november er det nu afgjort at venneforeningen fortsætter med en ny bestyrelse.

Efter de to første ekstraordinære generalforsamlinger blev foreningen nedlagt på grundlag af afstemningerne. Det viste sig uheldigvis, at der var en fejl i optællingen af den sidste afstemning, hvorved resultatet blev, at stemmetallene gjorde, at foreningen skulle fortsætte.

Derfor blev der indkaldt til en tredie ekstraordinær generalforsamling med det eneste dagsordenpunkt, at vælge en ny bestyrelse. Denne nye bestyrelse kan ses andet sted på hjemmesiden.

To medlemmer af den gamle bestyrelse fortsætter og som udpeget af Teater Nordkraft fortsætter Majbritt også.

Den gamle bestyrelse ønsker Venneforeningen og den nye bestyrelse al mulig held og lykke med at retablere foreningen som den store og stærke forening den var tidligere, med interessante arrangementer og mange medlemmer.

Go’ jul og godt nytår

Xtraordinær generalforsamling – Opløsning

Vi har i bestyrelsen evalueret på den nylig afholdte generalforsamling, samt givet foreningen det helt store eftersyn og gennemgået de sidste 5 år.

Først og fremmest må vi konstaterer, at medlemstallet siden 2010 (315 medlemmer), nærmest er styrtdykket (i dag 69 medlemmer). Dernæst har tilslutningen til vores generalforsamlinger også været stærkt faldende, fra over 100 til nu 29. Interessen for foreningens arrangementer og øvrige aktiviteter, har desværre også været for stærkt nedadgående. Til f.eks. forpremiererne på ”Abrahams børn” den 1. og 2. oktober 2015, havde 14 medlemmer reserveret billetter (kun 12 mødte op). Det samme billede hver gang, stort set ingen tilslutning.
Dertil kommer busture til andre teatre (forestillinger, fælles spisning og hygge), samt bl.a. vinsmagning, med et deltager antal på mellem 14 og 35. Turen i år til ILT-festival i Aarhus blev desværre aflyst p.g.a. manglende tilslutning (4 medlemmer + bestyrelse og ansatte) i alt 12. Prisen var her 550 kr. pr. person + drikkevarer.

Nu tilbage til generalforsamlingen, hvor venneforeningens fremtid var til debat. Der var mange ideer, forslag og tiltag til div. arrangementer og aktiviteter. Bestyrelsen kunne dog konstaterer, at det hele var blevet prøvet flere gange gennem de sidste 5 år.
Forslag til kontingentstigning og øget egenbetaling, ser bestyrelsen ikke som en mulighed for større medlemstilslutning. Alle skal, jo flere jo bedre, kunne have råd til at deltage.
Evt. fremtidige busture vil nemt kunne løbe op i 500 – 600 kr. pr. person + drikkevarer (måske mere), da foreningen  ikke vil være i stand til at yde tilskud (f.eks. til bus). Skønnet minimum eksistensgrundlag for foreningen vil være på 150 – 160 medlemmer. Et bredt ønske om flere arrangementer ud af huset, samt mere hygge og fællesspisninger, gavner jo ikke Teater Nordkraft.

Da Teater Nordkraft gennem de senere år har ændret organisation, struktur og repertoire, vil der  fremover ikke blive brug for praktisk hjælp til diverse. Derfor er der ikke længere opbakning til venneforeningen.

På baggrund af nævnte omstændigheder, flere bestyrelsesmøder og separate møder om VISIONER & FREMTID, ser den siddende bestyrelse sig ikke i stand til at opbygge og skabe en stor stærk og bæredygtig venneforening til gavn for Teater Nordkraft og dets publikum.

Derfor – desværre denne indkaldelse til ekstra ordinær generalforsamling om opløsning af Teater Nordkrafts Venner.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen
Teater Nordkrafts Venner

 

 

 

Indkaldelse
Ekstra ordinær generalforsamling den 3. november 2015, kl. 19.00
på Teater Nordkraft

Dagsorden

 1. Valg af dirigent
 2. Forslag til nedlæggelse af Teater Nordkrafts Venner
 3. Eventuel

 

 

———-oOo———–
 
Hvad der står i foreningens vedtægter om nedlæggelse af foreningen: 

§ 9
OPLØSNING
Opløsning af foreningen kan kun finde sted efter beslutning herom på 2 på hinanden følgende generalforsamlinger med mindst 14 dages og højst 28 dages mellemrum. Flertallet skal på begge generalforsamlinger omfatte mindst 2/3 af de fremmødte medlemmer.
I tilfælde af foreningens opløsning træffer generalforsamlingen beslutning om anvendelse af foreningens eventuelle formue til gavn for teaterkulturen i Aalborg Kommune.

Premiere på “Ved arken klokken otte”

Her lørdag eftermiddag var der premiere på børneforestillingen (7-10 år) “Ved arken klokken otte”.

Ostekager

Ostekager

Der var en hel flok FDF’ere og masser af andre børn inde og se den. Efter deres reaktioner var det en stor succes, som nok er værd for forældre at tage deres børne med ind at se – eller måske kunne bedsteforældrene tager deres børnebørn med. Forestillinge var kun lidt over en time og er også ganske underholdende for de voksne.

Så hold jer ikke tilbage. Det er ingen skade til, at børnene fra en tidlig alder får en lidt alternativ kulturoplevelse i forhold det hvad de ellers bliver præsenteret for i deres dagligdag.

Her er et billede fra efter forestillingen, hvor der var kakao og saftevand til børnene, samt boller og ostekager (ostekager indgår i forestillingen).

Venneforeningens gave

Venneforeningens gave

Endvidere kan du se kagen og portvinen, som Venneforeningen gav til skuespillere og produktionsholdet bag forestillingen. Fin forestilling.

Medlemskonkurrence

Det er ingen hemmelighed, at Venneforeningen de sidste par år har oplevet en tilbagegang i medlemstallet. Det skal vi have gjort noget ved.

pokalDerfor har Venneforeningens bestyrelse nu iværksat en konkurrence for at skaffe flere medlemmer i foreningen,

I første omgang løber den til denne sæsons udløb. Det vil sige til den 30 juni 2015.

Gevinster:

 • Hvis du skaffer 4 nye medlemmer får selv du 1 gratis medlemskab 2015/2016
 • Ydermere vil den der skaffer flest medlemmer (minimum 4)  modtage 2 billetter til en af Teater Nordkraft forstillinger og 2 stk drikkevarer til pausen.

For at du bliver registreret som anbefaler af et nyt medlem skal det nye medlem, ved tilmeldingen angive dit navn i det dertil indrettede felt.  Når det nye medlem så har betalt sit kontingent er din anbefaling tællende.

Foretag indmeldelse og betaling her

GODT NYTÅR TIL ALLE

4423-02 jan orumVi startede 2014 med et intern bestyrelsesseminar, hvor temaet var VISIONER & FREMTID. Det blev en ”lang lørdag”  ( 5 timer) i januar, hvor emner som bestyrelsesarbejde, aktivitetsniveau, økonomi / budget, samt tilskud / økonomiske midler, livligt blev debatteret. Forslag, ønsker og muligheder i øvrigt blev alle nedskrevet til endnu en runde.Bestyrelsen tog så en ny tur i marts, endnu en lang lørdag, hvor alt endnu engang blev grundigt vendt. Herefter blev det så til: hvad der tænkeligt, hvad vil vi, hvad kan vi. En slags handleplan.Et par fantastiske og intense dage, som vi helt sikkert vil gentage igen.

Vores forårstur gik til teater SVALEGANGEN i Aarhus, hvor vi så forestillingen ”Kvinder”, samt en fantastisk medlevende rundvisning. Alle fik teatrets jubilæumsbog med hjem. Turens traktement blev indtaget på TGV Cafeen. Endnu en fin tur.

Generalforsamlingen i september, blev som sædvanlig holdt i en hyggelig atmosfære, hvor alt forløb stille og roligt. Indlægget fra teaterleder Jakob Højgaard Jørgensen blev efterfulgt af et mindre traktement. Ny i bestyrelsen blev Ib Larsen, en gammel kending, som afløste Jørgen Dam. Jørgen har været med fra Venneforeningens start. TAK for indsatsen. Aftenen sluttede med forpremieren på HAPPY NEW YEAR, SOPHIE DUCKS !

Årets sidste medlemsarrangement var i november, hvor menuen var teater & vin, med forestillingen ”På Toppen”, en musikalsk forestilling bygget på dansk top slagere. Herefter vinsmagning ved AP-Vine, hvor Allan Pedersen på forunderlig og humoristisk vis guidede os gennem et hav af vine. Det blev til 3 hyggelige timer (+ det løse), hvor stemningen blev løftet som aftenen skred frem.

Bestyrelsen sluttede året med et lille traktement, hvor Jørgen Dam endnu engang blev takket for sit mange årige arrangement, samt overrakt en lille erkendtlighed.

Et lille nytårsønske: at vi alle i fællesskab vil forsøge at øge vores medlemstal. Jo flere, jo sjovere og jo mere kan vi lave.

Til sidst en stor TAK til alle for jeres opbakning omkring Venneforeningen og dermed også TEATER NORDKRAFT.

På gensyn i 2015

Jan Ørum

formand

Festligt teater & vin arrangement

I går, lørdag, blev Venneforeningens arrangement “Teater &  Vin” afviklet til stor tilfredshed for de tilmeldte.

Vi startede med at overvære en forrygende forestilling “På toppen”, der var på turné fra Randers Egnsteater. Der var rigelig motion til lattermusklerne under de tre kvinders ca to timer lange festfyrværkeri.

Med formanden i midten blev der smagt på de italienske og franske vine.

Med formanden i midten blev der smagt på de italienske og franske vine.

Derefter var det tid til at smage på alle de gode vine fra AP-Vine. Bestyrelsen havde sørget for at der var tapas til vinene. Allan Pedersen havde medbragt 8 vine fra Italien og Frankrig. Vi sluttede med en Amarone, som virkelig fik pirret smagsløgene. Der var livligt diskussion ind imellem Allans præsentation af de enkelte vine. Til tider blev stemningen festlig høj, og som aftenen skred frem endda ligefrem lidt løssluppen.

Alle gik fra denne aften med et stort glad smil på ansigtet.

Med deltagerne kommentarers, kunne Venneforeningen godt finde på, at arrangere et lignende arrangement igen. Og så håber vi, at der kommer endnu flere og smager på de liflige vine.

Vin & Teater

Så kommer næste tilbud fra Teater Nordkrafts Venneforening.

Som nævnt på generalforsamlingen ville vi arrangere en vinsmagning med mulighed for at se en teaterforestilling først.

Det bliver LØRDAG, den 29. NOVEMBER på Teater Nordkraft.

Program:

16:00 – Mød i tide til start på forestillingen “PÅ TOPPEN”
18:00 – Vinsmagning ved Allan Pedersen fra AP-vine.
Der serveres tapas i forbindelse med vinsmagningen.
21:00 – Slut

Priser:

Teaterforestilling:
Medlemmer af Venneforeningen – 100 kr / Gæster sammen med et medlem – 185 kr

Vinsmagning:
Medlemmer af Venneforeningen – 100 kr / Gæster sammen med et medlem – 150 kr

Hvis man både vil med til teaterforestilling og vinsmagning er prisen således 200 kr / 335 kr for henholdsvis medlemmer og gæster. Hvert medlem kan have max 2 gæster med.

Hvis du vil deltage i dette spændende arrangement kan du tilmelde dig og betale HER.
Hvis du vil have gæster med kan det ske HER.

Da vi kun har 45 stk billetter til teaterforestillingen sker tildelingen efter først-til-mølle.

SIDSTE TILMELDING 1. NOVEMBER 

Har du spørgsmål, så kontakt Flemming på flemmingviking@yahoo.dk eller 2140 1120.

Generalforsamling

INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 30. SEPTEMBER 2013 KL. 17.00 PÅ TEATRET

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent.
 2. Bestyrelsens beretning.
 3. Godkendelse af det reviderede regnskab og forslag til budget.
 4. Fastsættelse af kontingent for sæson 2015-16.
 5. Behandling af indkomne forslag (Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde 8 dage før generalforsamlingen, d.v.s. senest den 22. september 2014. (Mail-adresse: kirjan10@gmail.com skal benyttes).
 6. Valg til bestyrelsen. På valg er:
 • Flemming Pedersen (villig til genvalg).
 • Jørgen Dam, bestyrelsesmedlem for to år (genopstiller ikke).
 • Anita Eriksen, bestyrelsesmedlem for to år (villig til genvalg).
 1. Valg af revisor og suppleant. På valg er:
  • Jane Steffensen som revisor (villig til genvalg)
  • Ove Duch Holm som revisorsuppleant (villig til genvalg)

Teaterleder Jakob Højgård Jørgensen kommer og fortæller om teatret og repertoiret.

Der er igen i år spisning efter generalforsamlingen.

Efter generalforsamling og spisning vil der kl 19.30 være mulighed for at se forpremieren på HAPPY NEW YEAR, SOPHIE DUCKS!

Hvis du vil deltage i spisning og/eller forpremiere SKAL du snarest tilmelde dig til teatrets Majbritt på hverdage mellem kl 9-12 på 98777735 eller på mail majbritt@teaternordkraft.dk og senest den torsdag 26.09.2014. Teatret giver 1 stk øl, vand eller vin til hver deltager. Resten er for egen regning.

Hvis du ikke allerede har gjort det, så husk at betale kontingent før generalforsamlingen

GODT NYTÅR TIL ALLE

Venneforeningens generalforsamling i september 2013 blev afviklet i en hyggelig atmosfære, hvor alt forløb stille og roligt. Det blev til et par skønne timer, generalforsamling med diverse valg, indlæg ved teaterleder Jakob Højgaard Jørgensen og bestyrelsesformand Johannes Andersen, efterfulgt af et mindre traktement. En vedtægtsændring gjorde, at bestyrelsen blev udvidet med 2, idet tidligere suppleanter blev valgt ind. Herefter ingen suppleanter.

Den nye bestyrelse har efterfølgende delt arbejdsopgaverne imellem sig, således der er en ansvarlig tovholder på de enkelte opgaver. Se hvem der har hvad på vores hjemmeside.

Et andet nyt tiltag blev til i efteråret 2013, nemlig en ide-bank, hvor alle kan byde ind med forslag og ønsker til arrangementer og aktiviteter, som Venneforeningen eventuelt kunne stå for. Også her kan du gå ind på vores hjemmeside og klikke dig ind på ide-bank og skrive dine forslag og ønsker.

Det nye år byder også på noget nyt, et intern seminar for bestyrelsens medlemmer, hvor temaet er Visioner og Fremtid (hvad er tænkeligt, hvad vil vi, hvad kan vi). Her vil vi drøfte, diskuterer og debatterer alt mulig og så gå hver til sit og tænke videre over dagens mange indput. Vi vil så senere tage endnu en runde og se hvor vi så ender. Vi skal nok melde ud, når der er noget mere konkret. Først skal vi lige i arbejdstøjet, hvilket vi glæder os meget til.

Vi arbejder selvfølgelig på et arrangement eller aktivitet her i foråret. Nærmere herom senere.

Til sidst en stor tak til alle for jeres opbakning omkring Venneforeningen og dermed også TEATER NORDKRAFT.

På gensyn i det nye år4423-02 jan orum

Jan Ørum

formand